Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 20/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/03/2016 về việc tổ chức lớp học Phương pháp...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 16/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/03/2016 về việc tham gia "Liên hoan...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau: 1. Công văn số: 12/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/02/2016 về...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô điều lệ môn Billard và giải Điền kinh Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô điều lệ giải Cầu lông Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI - năm 2015...
 Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô Thông báo số 01a/CĐ-ĐHQG ký ngày 04/01/2016 về việc kỷ niệm ngày...
  Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô Kế hoạch số: 222/CĐ-ĐHQG ký ngày 31/12/2015 về Kế hoạch kỷ niệm...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô điều lệ giải Bóng chuyền Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI - năm...
  Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS,  các trưởng đoàn phụ trách môn bóng đá và thành viên trong Ban tổ chức Hội thao Thừa lệnh Trưởng ban tổ chức hội thao, Văn phòng xin thông báo lịch của...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.   Văn phòng công đoàn ĐHQG-HCM thông báo CĐCS các văn bản sau: 1. Thông báo số 1 của Ban Tổ chức Hội thao Công đoàn...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.   Văn phòng công đoàn ĐHQG-HCM thông báodời lại thời gian thi môn Cầu lông vì Nhà học TDTT Đa năng Đại học...
    BTC Hội thao xin thông báo thời gian và địa điểm Giải Cờ tướng:   - Thời gian: lúc 8h ngày 26/11/2015 (thứ năm); - Địa điểm: Phòng I23 Trường ĐH...

Trang