Skip to content Skip to navigation

Thông báo

 Văn phòng công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng thông báo một số nội dung sau: 1. Báo cáo số 190/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/10/2015 về việc báo cáo Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần 11 (xem file...
Kính gửi Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo số 2089/TB-ĐHQG về Kết quả thi vòng 1 cuộc thi "Tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCNVN". Chi tiết file...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô một số nội dung 1. Kế hoạch số 198/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/11/2015 về việc...
Kính gửi quý Thầy Cô, Ban Tổ chức Hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 khối Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố thông báo:Lịch thi đấu môn BÓNG BÀN ĐƠN...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô tài liệu tham khảo về cuộc thi tìm hiểu Hiếp pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô Kế hoạch 192/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/11/2015 Kế hoạch phát động giải...
KẾ HOẠCH HỘI THAO CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM LẦN VI -  NĂM 2015 I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA -  Nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Công Đoàn ĐHQG-HCM. - Xây dựng tinh thần đoàn kết,...
Kính gửi: Toàn thể CBVC-LĐ đang công tác tại ĐHQG-HCM   Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin mời tham dự buổi nói chuyện chuyên đề "Tuyên truyền, phổ biến các điều ước quốc tế mà VN là...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô Kế hoạch số 155/CĐ-ĐHQG ký ngày 24/9/2015 Kế hoạch tổ chức cuộc thi...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô một số một số nội dung sau: 1. Công văn số 171/CĐ-ĐHQG ký ngày 08/10/...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô một số một số nội dung sau: ​1. Kế hoạch số 167/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/10/...
  ĐHXII) –  Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và...

Trang