Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dư luận xã hội năm 2020

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Kế hoạch số 254/CĐ-ĐHQG ký ngày 04 tháng 12 năm 2020 về việc tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dư luận xã hội năm 2020. Trân trọng./.