Skip to content Skip to navigation

Dự án 245

Kính gửi quý Thầy/Cô Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi thông tin sau của Dự án 245 lên trang Website Công đoàn để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV: Thông báo số 39/TB-BQLDA245 ngày 09...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi Thông báo số 29/TB-BQLDA245 ngày 21/10/2022 về việc góp vốn Đợt 5 (File kèm theo). Trân trọng,
Văn phòng Ban QLDA 245 kính nhờ anh đăng các thông tin sau của Dự án 245 lên trang Website Công đoàn để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV: 1. Thông báo số 28/TB-BQLDA245 về tình hình thực hiện Dự án...
Văn phòng Ban QLDA 245  trân trọng gửi Thông báo số số 08/TB-BQLDA ngày 24/4/2022 thông báo lần 2 về việc góp vốn Đợt 4 (300.000 đ/m2) đến thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân...
Kính gửi quý Thầy/Cô, Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 29/TB-BQLDA ngày 20/12/2021 về thông báo về việc góp vốn Đợt 4 (300.000 đ/m2) để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng thông báo mời thầu sau để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV: 1. Thông báo mời thầu Gói thầu 2A: Thi công xây Thi công xây lắp phần xây dựng đường dây...
Kính gửi quý Thầy Cô, Văn phòng Ban QLDA 245 trên trọng gửi video Flycam về thi công hạ tầng gói thầu 01: Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi Thông báo số 52/TB-BQLDA 245 ngày 25/11/2020 về việc đóng tiền Đợt 3 lần 2  để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./.
Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi Thông báo đến quý Thầy, Cô và NGV. 1. Thông báo số 46/TB-BQLDA 245 ngày 2/10/2020 về đóng tiền Đợt 3 2. Thông báo số 47/TB-BQLDA 245 ngày 2/10/2020 về tình hình...
Kinh gửi quý Thầy Cô, Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban đại diện NGV ngày 11/09/2020 tại Khu CNPM ĐHQG-HCM để thông...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi các thông tin đến Thầy, Cô và Người góp vốn: 1. Thông báo số 34/TB-BQLDA ngày 15/6/2020 về việc nộp bổ sung tiền góp vốn (1.1tr/m2) và tiền lãi chậm nộp. 2...

Trang