Skip to content Skip to navigation

Dự án 245

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. 1. Thông báo số 69/TB-BQLDA 245 công tác lấy ý kiến Cán bộ, Giảng viên và Người góp vốn về chủ trương xin Thủ tướng Chính phủ...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi thông báo số 70/TB-BQLDA 245 ngày 09/10/2019 về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01: Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Thông báo số 65/TB-BQLDA 245 ngày 20/9/2019 và Phiếu lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và NGV để thông tin đến Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./. P/S: Ban...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng Thông báo về việc xin Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng 5,5ha đất Chung cư thành thương mại và Phiếu lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và NGV...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo mời thầu gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F)...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp toàn thể quý Thầy, Cô và NGV ngày 21/7/2019 tại Hội trường Trần Chí Đáo để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được biết...
Văn phòng Ban QLDA 245 thông báo mời thầu gói thầu 01: thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F) của Dự án 245 để cung cấp thông tin...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Báo cáo số 52/BC-BQLDA 245 ngày 19/7/2019 tại cuộc họp toàn thể NGV và các phụ lục 1,2,3,4 để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thư mời họp toàn thể Thầy, Cô và NGV ngày 21/7/2019 và thông báo số 49/TB-BQLDA 245 ngày 10/7/2019 về việc triển khai thực hiện Dự án 245 để cung cấp...
Văn phòng Ban QLDA 245 thông báo tình hình thực hiện Dự án của Ban QLDA 245 đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được biết (file kèm theo) Trân trọng./.
Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi biên bản cuộc họp ngày 09/4/2019 giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV. Công đoàn ĐHQG-HCM cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi thư ngỏ của Ban QLDA 245 gửi đến quý Thầy, Cô và và Người góp vốn được biết. Chi tiết vui lòng xem tập tin kèm theo. Trân trọng

Pages