Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Kế hoạch số 223/CĐ-ĐHQG ký ngày 26 tháng 10 năm 2020 về việc tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020. Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: