Skip to content Skip to navigation

Danh sách Ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM 

LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023-2028

 

cuongta

Chủ tịch

Ths Trần Anh Cường

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nam 

Chức vụ hiện nay:

 • UVBCH Đảng bộ Cơ quan ĐHQG-HCM
 • Phó Trưởng ban Ban Công tác sinh viên, ĐHQG-HCM
 • Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM NK 2018-2023

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Đảng viên 

Đơn vị: Cơ quan ĐHQG-HCM

nhanlth

Phó Chủ tịch

PGS.TS Lê Thị Hồng Nhan

Năm sinh: 1976

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

 • UVBCH Đảng bộ ĐHQG-HCM
 • Phó Bí thư Đảng bộ
 • Phó Chủ tịch Công đoàn  ĐHQG-HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

thuanpq

Phó Chủ tịch

TS Phạm Quốc Thuần

Năm sinh: 1974

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

 • UVBCH Đảng bộ
 • Trưởng bộ môn
 • Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

huedtb

Ủy viên Ban Thường vụ

Ths Dương Thị Bích Huệ

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

 • UVBCH Đảng bộ
 • Phó Bí thư Chi bộ Khoa Môi trường
 • Ủy viên Ban Thường Công đoàn ĐHQG-HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 

 

HuongNM

Ủy viên Ban Thường vụ

Ths Ngô Mỹ Hương

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

 • Phó Bí thư Chi bộ 9
 • Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban Thường vụ  chuyên trách Công đoàn ĐHQG-HCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Cơ quan ĐHQG-HCM

Dienlv

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Lưu Văn Điện

Năm sinh: 1975

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

 • UVBCH Đảng bộ
 • Trưởng phòng Đào tạo
 • Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG - HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐHQG-HCM

Emdv

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Đặng Văn Em

Năm sinh: 1982

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

 • UVBCH Đảng bộ
 • Phó Bí thư Chi bộ Khối phòng ban 1
 • UVBCH CĐ ĐHQG-HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Hangntc

Ủy viên Ban Chấp hành

TS Nguyễn Thị Cẩm Hằng

Năm sinh: 1974

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

 • Phó Bí thư Chi bộ 10
 • Phó Trưởng phòng Đối ngoại &Phát triển Dự án
 • Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG - HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Khu Công nghệ Phần mềm, ĐHQG-HCM

Hienctd

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Châu Thị Diệu Hiền

Năm sinh: 1985

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

 • Phó Bí thư Chi bộ 14
 • Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại
 • Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG - HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐHQG-HCM

Namdd

Ủy viên Ban Chấp hành

TS Đào Duy Nam

Năm sinh: 1981

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

 • Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG - HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG-HCM

Phuonda

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Đặng Anh Phương

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

 • Phó Bí thư Chi bộ 12
 • Phó Trưởng phòng Đào tạo
 • Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG -HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Quyetlv 

Ủy viên Ban Chấp hành

PGS.TS Lưu Văn Quyết

Năm sinh: 1980

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

 • UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ
 • Trưởng khoa Lịch sử
 • UVBCH CĐ ĐHQG-HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Trongnt

Ủy viên Ban Chấp hành

Bà Nguyễn Thị Trọng

Năm sinh: 1980

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

 • UVBCH Đảng bộ
 • Bí thư Chi bộ 6
 • Trưởng trạm Y tế
 • Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG -HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Trung tâm Quản lý Ký túc xá, ĐHQG-HCM

Tuantvm

Ủy viên Ban Chấp hành

Ths Trần Văn Minh Tuấn

Năm sinh: 1983

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

 • UV BCH Đảng bộ
 • Bí thư chi bộ 2
 • Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn  ĐHQG-HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Bác sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Khoa Y, ĐHQG-HCM