Skip to content Skip to navigation

Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh covid -19.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 252/CĐ-ĐHQG ký ngày 03 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh covid -19. Trân trọng./.