Skip to content Skip to navigation

Về việc vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu tổ quốc" năm 2020.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 234/CĐ-ĐHQG ký ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu tổ quốc" năm 2020. Trân trọng./.