Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức các hoạt động chăm lo tết Tân Sửu năm 2021.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Kế hoạch số 240/CĐ-ĐHQG ký ngày 16 tháng 11 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt động chăm lo tết Tân Sửu năm 2021. Trân trọng./.