Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi lại: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô Công văn số 102/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/7/2015 về việc lưu ý thành phần...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin lưu ý thời gian nộp báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, đóng tiền...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 101/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/7/2015 Kế hoạch kỷ niệm 86 năm...
  Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Thừa lệnh Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM,Văn phòng xin gửi đến Quý Thầy/Cô thông tin về việc tiếp nhận CBVC-LĐ trẻ vào ở...
Kính gửi: Qúy Thầy, Cô, Anh , Chị là Thành viên Ban Chấp hành CĐ ĐHQG-HCM và Chủ tịch các CĐCS  Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin thông báo về việc...
  Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô thông tin về việc  chăm lo...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM  Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau: 1. Chuyển tiếp Giấy mời tham dự...
Kính gửi: Qúy Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn hướng dẫn công tác tuyển truyền Qúy I/2015, đề cương tổng hợp tuyên truyền và mẫu báo cáo số liệu nữ công. Lưu ý: Về...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô công văn số 05/CĐ-ĐHQG ký ngày 21/01/2015 về việc thăm viếng CBVC-LĐ...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Hiện nay, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM vẫn chưa nhận được báo cáo học kỳ I của các đơn vị sau (hạn chót là ngày 20/01/...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM thông báo lại thời gian nộp các báo cáo trong tuần (19-01 đến 23-01-2015)​...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM ​Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính gửi Qúy Thầy/cô công văn số 04/CĐ-ĐHQG về việc mời tham dự Triễn lãm, lấy ý kiến góp ý các...

Trang