Skip to content Skip to navigation

Danh sách Ban Thường vụ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM 

LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018-2023

thoai

Chủ tịch

Ths Lâm Tường Thoại

Năm sinh: 1962

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

- Ủy viên BCH LĐ LĐTP khóa X;

- Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM khóa V;

- Trưởng ban Thanh tra Pháp chế ĐHQG-HCM.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQG-HCM

Đơn vị: Cơ quan ĐHQG HCM

Email: ltthoai@vnuhcm.edu.vn

QuanP

Phó Chủ tịch

Ths Phùng Quán

Năm sinh: 1976

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS ;

- Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Email: quanph@hcmus.edu.vn

NhanLTH

Phó Chủ tịch

PGS.TS Lê Thị Hồng Nhan

Năm sinh: 1976

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

- Phó Chủ tịch CĐCS;

- Chủ nhiệm bộ môn;

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư - Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy

Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa

Email: lthnhan@yahoo.com

CuongTA

Phó Chủ tịch

Ông Trần Anh Cường

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua khen thưởng ĐHQG-HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Đảng viên 

Đơn vị: Cơ quan ĐHQG HCM

Email: tacuong@vnuhcm.edu.vn

Ủy viên Ban Thường vụ

Ths Hồ Quang Trinh 

Năm sinh: 1982

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQG-HCM;

- Phó Chủ tịch CĐCS;

- Phó trưởng phòng tổ chức 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Email: hoquangtrinh@yahoo.com 

HuongNM

Ủy viên Ban Thường vụ

Ths Ngô Mỹ Hương

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Chánh văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM;

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Phó Bí thư Chi bộ 9

Đơn vị: Văn phòng Công đoàn ĐHQG HCM

Email: myhuong@vnuhcm.edu.vn

LanPTH

Ủy viên Ban Thường vụ

Bà Phùng Thị Hương Lan

Năm sinh: 1977

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Phó Giám đốc;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Phó Bí thư Đảng ủy

Đơn vị: Trung tâm Quản lý KTX

Email: phungthihuonglan@yahoo.com

ThuanPQ

Ủy viên Ban Thường vụ

TS Phạm Quốc Thuần

Năm sinh: 1974

Giới tính: Nam  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên

Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Email: thuanpq@uel.edu.vn 

VanH

Ủy viên Ban Thường vụ

Ths Hoàng Vân 

Năm sinh: 1972

Giới tính: Nữ  

Chức vụ hiện nay:

- Chủ tịch CĐCS;

- Trưởng phòng Quản trị thiết bị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng ủy viên

Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế

Email: hvan@hcmiu.edu.vn

 

lGiới tính: Nam
lChức vụ hiện nay: UV BCH CĐ GDVN khóa XIV, UV BCH CĐ LĐLĐ TP khóa X, Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức–Chính sách Pháp luật-Tổng hợp CĐ ĐHQG-HCM Khóa IV, Phó Chánh VP
lTrình độ chuyên môn: Thạc
lTrình độ luận chính trị: Cao cấp
lĐảng viên
lĐơn vị: quan ĐHQG-HCM