Skip to content Skip to navigation

Danh sách Ban Thường vụ

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM 

LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023-2028

 

cuongta

Chủ tịch

Ths Trần Anh Cường

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nam 

Chức vụ hiện nay:

 • UVBCH Đảng bộ Cơ quan ĐHQG-HCM
 • Phó Trưởng ban Ban Công tác sinh viên, ĐHQG-HCM
 • Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM NK 2018-2023

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Đảng viên 

Đơn vị: Cơ quan ĐHQG-HCM

nhanlth

Phó Chủ tịch

PGS.TS Lê Thị Hồng Nhan

Năm sinh: 1976

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

 • UVBCH Đảng bộ ĐHQG-HCM
 • Phó Bí thư Đảng bộ
 • Phó Chủ tịch Công đoàn  ĐHQG-HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

thuanpq

Phó Chủ tịch

TS Phạm Quốc Thuần

Năm sinh: 1974

Giới tính: Nam

Chức vụ hiện nay:

 • UVBCH Đảng bộ
 • Trưởng bộ môn
 • Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

huedtb

Ủy viên Ban Thường vụ

Ths Dương Thị Bích Huệ

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

 • UVBCH Đảng bộ
 • Phó Bí thư Chi bộ Khoa Môi trường
 • Ủy viên Ban Thường Công đoàn ĐHQG-HCM
 • Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 

 

HuongNM

Ủy viên Ban Thường vụ

Ths Ngô Mỹ Hương

Năm sinh: 1978

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện nay:

 • Phó Bí thư Chi bộ 9
 • Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban Thường vụ  chuyên trách Công đoàn ĐHQG-HCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên 

Đơn vị: Cơ quan ĐHQG-HCM