Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 233/CĐ-ĐHQG ký ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: