Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. 1. Thông báo số 69/TB-BQLDA 245 công tác lấy ý kiến Cán bộ, Giảng viên và Người góp vốn về chủ trương xin Thủ tướng Chính phủ...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi thông báo số 70/TB-BQLDA 245 ngày 09/10/2019 về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01: Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 204/CĐ-ĐHQG ký ngày 10 tháng 10 năm 2019 về việc tổ chức Hội thi "công chức, viên...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 198/CĐ-ĐHQG ký ngày 02 tháng 10 năm 2019 về việc giao lưu với Đại học Bạc Liêu. Trân...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 197/CĐ-ĐHQG ký ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc hỗ trợ chương trình "Vòng tay yêu thương...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 195/CĐ-ĐHQG ký ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội liên...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 194/CĐ-ĐHQG ký ngày 24 tháng 9 năm 2019 về việc hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Thông báo số 65/TB-BQLDA 245 ngày 20/9/2019 và Phiếu lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và NGV để thông tin đến Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./. P/S: Ban...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 193/CĐ-ĐHQG ký ngày 19 tháng 9 năm 2019 về việc tham gia giải Cầu lông Người Giáo viên...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 192/CĐ-ĐHQG ký ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 191/CĐ-ĐHQG ký ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 186/CĐ-ĐHQG ký ngày 10/9/2019 về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90...

Pages