Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 147/CĐ-ĐHQG ngày 12/10/2021 về việc động viên khen thưởng con đoàn viên công đoàn, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Thông báo số 146/CĐ-ĐHQG ngày 12/10/2021 về việc đăng ký gói cước, đường truyền Chương trình "Cùng con học trực tuyến". Trân trọng...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 144/CĐ-ĐHQG ngày 06/10/2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trân...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 142/CĐ-ĐHQG ngày 04/10/2021 về việc triển khai hoạt động SOS kỹ thuật. Trân trọng./.
Thực hiện Kế hoạch 138/CĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức chương trình “CÙNG CON HỌC TRỰC TUYẾN” (Gọi tắt Chương trình 138), Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 141/CĐ-ĐHQG ngày 01/10/2021 về chương trình “Gia sư trực tuyến”. Trân trọng./. Link: https://dvc.vst.mof.gov.vn/...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 140/CĐ-ĐHQG ngày 29/9/2021 về việc triển khai sách điện tử về phòng, chống dịch bệnh covid-19. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 139/CĐ-ĐHQG ngày 22/9/2021 về việc triển khai Hướng dẫn 28//HD-TLĐ về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử Ban Chấp...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 138/CĐ-ĐHQG ngày 20/9/2021 về việc tổ chức chương trình "Cùng con học trực tuyến". Trân trọng./. Link đăng ký hỗ trợ học...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 135/CĐ-ĐHQG ngày 15/9/2021 về việc thống nhất quy trình, thủ tục bình chọn đoàn viên, cán bộ công đoàn xuất sắc và đoàn...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 133/CĐ-ĐHQG ngày 15/9/2021 về việc tuyên truyền cho cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 131/QĐ-CĐĐHQG ngày 01/9/2021 về việc kết quả Hội thi "Tổ chức Công đoàn - Nghĩa tình mùa dịch"  Văn phòng Công...

Trang