Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Thông báo số 65/TB-BQLDA 245 ngày 20/9/2019 và Phiếu lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và NGV để thông tin đến Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./. P/S: Ban...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 193/CĐ-ĐHQG ký ngày 19 tháng 9 năm 2019 về việc tham gia giải Cầu lông Người Giáo viên...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 192/CĐ-ĐHQG ký ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 191/CĐ-ĐHQG ký ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 186/CĐ-ĐHQG ký ngày 10/9/2019 về việc tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn 175/CĐ-ĐHQG ngày 4/9/2019 về việc triển khải các hoạt động của Liên đoàn LĐTP. 1...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng Thông báo về việc xin Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng 5,5ha đất Chung cư thành thương mại và Phiếu lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và NGV...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến quý thầy, cô thông tin về chương trình do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động "Thay đổi vì trường học hạnh phúc” được...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo mời thầu gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F)...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp toàn thể quý Thầy, Cô và NGV ngày 21/7/2019 tại Hội trường Trần Chí Đáo để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được biết...
Văn phòng Ban QLDA 245 thông báo mời thầu gói thầu 01: thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F) của Dự án 245 để cung cấp thông tin...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Báo cáo số 52/BC-BQLDA 245 ngày 19/7/2019 tại cuộc họp toàn thể NGV và các phụ lục 1,2,3,4 để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được...

Pages