Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 73/CĐ-ĐHQG ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc phối hợp thực hiện nội dung "5 không" trong...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 72/CĐ-ĐHQG ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tham gia hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc,...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Thông báo số 60/CĐ-ĐHQG ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức cuộc thi sáng tác đoạn phim ngắn...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 59/CĐ-ĐHQG ký ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 sửa đổi, bổ...
Kính gửi Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 55/CĐ-ĐHQG ký ngày 08 tháng 3 năm 2023 về việc vận động CBVC-LĐ tham gia đường chạy nghị lực - VNU Will Run 2023...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 37/CĐ-ĐHQG ngày 22/02/2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc thực hiện Chương trình tuyên dương “Lao động giỏi, Lao...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 34/CĐ-ĐHQG ngày 22/02/2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức các hoạt động trong Lễ hội Áo dài lần 9 năm 2023...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 33/CĐ-ĐHQG ngày 22/02/2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tiếp tục phát động phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 32/CĐ-ĐHQG ngày 21/02/2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tham dự Hội nghị giao ban Đại học Quốc gia, Đại học...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 31/CĐ-ĐHQG ngày 21/02/2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc phụng dưỡng 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng và triển khai cuộc vận...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 30/CĐ-ĐHQG ngày 21/02/2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Hoạt động kỷ niệm 113 năm Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023)...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 25/CĐ-ĐHQG ngày 13/02/2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc lấy ý kiến dự thảo luật đất đai (sửa đổi). Trân trọng./.

Trang