Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 12/TB-BQLDA245 ngày 12/02/2020 về tiến độ Dự án tính đến ngày 09/02/2020 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./.
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 09/TB-BQLDA245 ngày 16/1/2020 về tiến độ Dự án đến ngày 13/01/2020 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng./.
Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Biên bản cuộc họp ngày 27/12/2019 giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp ngày 05/12/2019 giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân trọng...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Kế hoạch số 261/CĐ-ĐHQG ký ngày 24 tháng 12 năm 2019 kế hoạch hoạt động của...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 260/CĐ-ĐHQG ký ngày 24 tháng 12 năm 2019 về việc phản bác thông tin...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 90/TB-BQLDA 245 ngày 20/12/2019 về các công việc đã thực hiện trong tháng 11 và 12/2019 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 258/CĐ-ĐHQG ký ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc tham gia hiến máu ...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Lịch thi đấu bóng chuyền chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi các Thông báo đến quý Thầy, Cô và NGV. 1. Thông báo số 86/TB-BQLDA 245 ngày 15/12/2019 Thông báo lần 05 về việc nộp tiền Đợt 1 (300.000đồng/m2 - Tiền sử...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Kế hoạch số 256/CĐ-ĐHQG ký ngày 09 tháng 12 năm 2019 về việc tổ chức các hoạt động...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 254/CĐ-ĐHQG ký ngày 02 tháng 12 năm 2019 về việc đổi thẻ đoàn viên công...

Pages