Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 260/CĐ-ĐHQG ngày 30/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc phân bổ đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn ĐHQG-HCM...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi kế hoạch số 257/CĐ-ĐHQG ngày 28/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Tổ chức Giải Bóng chuyền chào mừng Ngày thành lập Quân đội...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi thông báo số 250/CĐ-ĐHQG ngày 23/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc viết bài Sổ tay Công đoàn năm 2023. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 253/CĐ-ĐHQG ngày 24/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi kế hoạch số 249/CĐ-ĐHQG ngày 21/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi thông báo số 237/CĐ-ĐHQG ngày 07/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Tổ chức Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" Tết Quý Mão năm 2023...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi thông báo số 236/CĐ-ĐHQG ngày 07/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Triển khai Chương trình "Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 243/CĐ-ĐHQG ngày 10/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc triển khai Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí...
Kính gửi: Quý Thầy Cô,   Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 242/CĐ-ĐHQG ngày 10/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 08/CTr-LĐLĐ ngày...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 240/CĐ-ĐHQG ngày 07/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền cho Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 238/CĐ-ĐHQG ngày 07/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 235/CĐ-ĐHQG ngày 04/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra. Trân trọng./.

Trang