Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 187/CĐ-ĐHQG ký ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.Trân trọng./.