Skip to content Skip to navigation

Về việc thông báo kết quả hội thi clip nấu ăn "Nào cùng vào bếp".

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 219/CĐ-ĐHQG ký ngày 20 tháng 10 năm 2020 về việc thông báo kết quả hội thi clip nấu ăn "Nào cùng vào bếp".Trân trọng./.