Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 40/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/5/2017 về việc tổ chức các hoạt động nhân...
Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia dự án thông tin về Báo cáo các công việc đã thực hiện của Dự án...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 39/CĐ-ĐHQG ký ngày 11/5/2017 về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo số 34/CĐ-ĐHQG ký ngày 28/4/2017 về việc tập huấn các công tác tổ chức...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Thông báo kết quả Hội thi "An toàn vệ sinh giỏi năm 2017" . Trân trọng./.Tập tin...
Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia Dự án thông tin về việc ký Hợp đồng hợp tác góp vốn không...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 23/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/4/2017 về việc triển khai Hội...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 21/CĐ-ĐHQG ký ngày 27/3/2017 về việc tổ chức đại hội...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 15/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/3/2017 về việc tổ chức biểu...
Văn Công đoàn phòng​ xin công văn số 12/CĐ-ĐHQG về việc   thông báo tổ chức đại hội công đoàn hoặc hội nghị công đoàn tại các đơn vị (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,Tập tin đính kèm:...
Văn Công đoàn phòng​ xin Kế hoạch số 11/CĐ-ĐHQG về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn(Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,Tập tin đính kèm: KE HOACH DOI THE DOAN VIEN CONG DOAN.pdfTập tin đính kèm:...
Văn Công đoàn phòng​ xin Hướng dẫn số 10/CĐ-ĐHQG về việc hướng dẫn chi phí tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,Tập tin đính kèm: HƯỚNG DẪN CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐH CĐ.pdf

Trang