Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 217/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 về việc tuyên truyền định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trân trọng./.