Skip to content Skip to navigation

Về việc tuyên truyền Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và SABECO việc thực hiện Chương trình chạy tiếp sức "Lên cùng Viêt Nam

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 188/CĐ-ĐHQG ký ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc tuyên truyền Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và SABECO việc thực hiện Chương trình chạy tiếp sức "Lên cùng Viêt Nam.Trân trọng./.