Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Công văn số 23/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/4/2017 về việc triển khai Hội...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 21/CĐ-ĐHQG ký ngày 27/3/2017 về việc tổ chức đại hội...
Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy/Cô Hướng dẫn số 15/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/3/2017 về việc tổ chức biểu...
Văn Công đoàn phòng​ xin công văn số 12/CĐ-ĐHQG về việc   thông báo tổ chức đại hội công đoàn hoặc hội nghị công đoàn tại các đơn vị (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,Tập tin đính kèm:...
Văn Công đoàn phòng​ xin Kế hoạch số 11/CĐ-ĐHQG về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn(Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,Tập tin đính kèm: KE HOACH DOI THE DOAN VIEN CONG DOAN.pdfTập tin đính kèm:...
Văn Công đoàn phòng​ xin Hướng dẫn số 10/CĐ-ĐHQG về việc hướng dẫn chi phí tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,Tập tin đính kèm: HƯỚNG DẪN CHI PHÍ TỔ CHỨC ĐH CĐ.pdf
Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo số 03/CĐ-ĐHQG về triển khai kết hoạch tổ chức hoạt động nữ công nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,
Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo số 189/CĐ-ĐHQG về đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt  (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,Tập tin đính kèm: Đóng góp ủng hộ lũ lụt.pdf
Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo số 188/CĐ-ĐHQG về tổ chức lớp " Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của nhà nước về bảo hiểm xã hội" (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm...
Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo hướng dẫn số 185/CĐ-ĐHQG về hướng dẫn kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2017 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: HƯỚNG DẪN KINH PHÍ CHĂM LO...
Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo kế hoạch số 183/CĐ-ĐHQG về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2017 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng, Tập tin đính kèm: KE HOACH TO CHUC CHAM LO...
  Văn Công đoàn phòng​ xin thông báo Nghị quyết số 171/CĐ-ĐHQG vềHội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM  lần thứ 15 (Nội dung văn bản đính kèm). Trân trọng,  Tập tin đính kèm: NGHI...

Trang