Skip to content Skip to navigation

về việc phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "Mỗi đoàn viên Công đoàn là một tình nguyện viên, mỗi Công đoàn cơ sở một chương trình tình nguyện".

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi  Công văn  số 128/CĐ-ĐHQG ngày 25/8/2021 về việc phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "Mỗi đoàn viên Công đoàn là một tình nguyện viên, mỗi Công đoàn cơ sở một chương trình tình nguyện". Trân trọng./.