Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 113/CĐ-ĐHQG ngày 20/7/2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Trân trọng./