Skip to content Skip to navigation

về việc vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động tham gia Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19 và Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19.

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi  Công văn  số 129/CĐ-ĐHQG ngày 25/8/2021 về việc vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động tham gia Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19 và Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19. Trân trọng./.