Skip to content Skip to navigation

Thông báo 1369/ĐHQG-VP về việc Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo 1369/ĐHQG-VP ngày 27/7/2020 về việc Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: