Skip to content Skip to navigation

Dự án 245

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp toàn thể quý Thầy, Cô và NGV ngày 21/7/2019 tại Hội trường Trần Chí Đáo để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được biết...
Văn phòng Ban QLDA 245 thông báo mời thầu gói thầu 01: thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F) của Dự án 245 để cung cấp thông tin...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Báo cáo số 52/BC-BQLDA 245 ngày 19/7/2019 tại cuộc họp toàn thể NGV và các phụ lục 1,2,3,4 để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thư mời họp toàn thể Thầy, Cô và NGV ngày 21/7/2019 và thông báo số 49/TB-BQLDA 245 ngày 10/7/2019 về việc triển khai thực hiện Dự án 245 để cung cấp...
Văn phòng Ban QLDA 245 thông báo tình hình thực hiện Dự án của Ban QLDA 245 đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được biết (file kèm theo) Trân trọng./.
Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi biên bản cuộc họp ngày 09/4/2019 giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV. Công đoàn ĐHQG-HCM cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi thư ngỏ của Ban QLDA 245 gửi đến quý Thầy, Cô và và Người góp vốn được biết. Chi tiết vui lòng xem tập tin kèm theo. Trân trọng
Văn phòng Ban QLDA 245 trên trọng gửi Biên bản cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo, Công đoàn ĐHQG-HCM, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV vào ngày 23/2/2019 lđể cung cấp thông tin đến quý...
Văn phòng Ban QLDA 245 gửi biên bản xác nhận giữa Ban QLDA 245 và Công ty Kinh doanh BDS Trí Minh về kết nối giao thông. Công đoàn ĐHQG-HCM để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp...
Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) về Báo cáo tình hình thực hiện Dự án 245 đến 01/2019. Trân trọng,
Kính gửi quý Thầy Cô Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) về Thông báo về kêu gọi Đầu tư các dự án ...
Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) trân trọng gửi đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) biên bản cuộc họp giữa Ban Giám sát, Ban Đại diện NGV, Ban Chỉ đạo...

Trang