Skip to content Skip to navigation

Thông báo mời thầu sau để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng thông báo mời thầu sau để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV:

1. Thông báo mời thầu Gói thầu 2A: Thi công xây Thi công xây lắp phần xây dựng đường dây trung hạ thế và trạm biến áp - mương cáp trung thế; mương cáp hạ thế, bể tủ; phòng trạm; phần ống ngầm hệ thống chiếu sáng; phần ống ngầm hệ thống thông tin liên lạc; Hệ thống cấp nước.

2. Thông báo mời thầu Gói thầu: Tư vấn Giám sát gói thầu 2A.

Trân trọng,