Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi thông báo số 236/CĐ-ĐHQG ngày 07/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Triển khai Chương trình "Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 243/CĐ-ĐHQG ngày 10/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc triển khai Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí...
Kính gửi: Quý Thầy Cô,   Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 242/CĐ-ĐHQG ngày 10/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 08/CTr-LĐLĐ ngày...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 240/CĐ-ĐHQG ngày 07/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền cho Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 238/CĐ-ĐHQG ngày 07/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 235/CĐ-ĐHQG ngày 04/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 233/CĐ-ĐHQG ngày 31/10/2022 về việc trang trí, tuyên truyền trực quan đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính gửi Thông báo số 29/TB-BQLDA245 ngày 21/10/2022 về việc góp vốn Đợt 5 (File kèm theo). Trân trọng,
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 229/CĐ-ĐHQG ngày 20/10/2022 về việc Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Trân trọng./.
Văn phòng Ban QLDA 245 kính nhờ anh đăng các thông tin sau của Dự án 245 lên trang Website Công đoàn để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV: 1. Thông báo số 28/TB-BQLDA245 về tình hình thực hiện Dự án...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 227/CĐ-ĐHQG ngày 17/10/2022 về việc gửi hồ sơ xét duyệt Mái ấm công đoàn năm 2022 Trân trọng./.
Kính gửi: Quý Thầy, Cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 218/CĐ-ĐHQG ngày 11/10/2022 về việc tổ chức Tọa đàm gặp mặt và chia sẻ hoạt động nữ công nhân kỷ niệm 12 năm Ngày Phụ nữ Việt...

Trang