Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến quý thầy, cô thông tin về chương trình do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động "Thay đổi vì trường học hạnh phúc” được...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo mời thầu gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F)...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp toàn thể quý Thầy, Cô và NGV ngày 21/7/2019 tại Hội trường Trần Chí Đáo để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được biết...
Văn phòng Ban QLDA 245 thông báo mời thầu gói thầu 01: thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F) của Dự án 245 để cung cấp thông tin...
Văn phòng Ban QLDA 245 kính trân trọng gửi Báo cáo số 52/BC-BQLDA 245 ngày 19/7/2019 tại cuộc họp toàn thể NGV và các phụ lục 1,2,3,4 để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 157/CĐ-ĐHQG ký ngày 15/7/2019 về việc hướng dẫn thi đua khen thưởng năm học...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thư mời họp toàn thể Thầy, Cô và NGV ngày 21/7/2019 và thông báo số 49/TB-BQLDA 245 ngày 10/7/2019 về việc triển khai thực hiện Dự án 245 để cung cấp...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 133/CĐ-ĐHQG ký ngày 25 tháng 6 năm 2019 về việc hỗ trợ kinh phí khám bệnh từ...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 131/CĐ-ĐHQG ký ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc Hướng dẫn tổ chức Ngày Gia...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 126/CĐ-ĐHQG ký ngày 18 tháng 6 năm 2019 về việc hỗ trợ Quỹ "Vì biển đảo quê...
Văn phòng Ban QLDA 245 thông báo tình hình thực hiện Dự án của Ban QLDA 245 đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được biết (file kèm theo) Trân trọng./.
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 122/CĐ-ĐHQG ký ngày 12 tháng 6 năm 2019 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp...

Trang