Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 21/CĐ-ĐHQG ngày 01/3/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hưởng ứng Lễ hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần 8 năm...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 19-CĐ ĐHQG Về việc cấp giấy chứng nhận tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến các đơn vị hướng dẫn số 12 ngày 16/02/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về tổ chức kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 (08/3/1910 -...
Kính gửi Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến các đơn vị Công văn số 10/CĐ-ĐHQG ngày 10/02/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp và địa phương trong nghiên...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 05/CĐ-ĐHQG ngày 12/01/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về chương trình "Gia đình công nhân...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 02/CĐ-ĐHQG ngày 07/01/2022 về Tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 04/CĐ-ĐHQG về tổ chức chương trình Tết Sum vầy năm 2022 cho CBVC-NLĐ ở xa không về...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 03/CĐ-ĐHQG về lưu ý công tác chăm lo Tết Nhâm Dần cho CBVC-NLĐ. Trân trọng./.
Kính gửi quý Thầy/Cô, Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 29/TB-BQLDA ngày 20/12/2021 về thông báo về việc góp vốn Đợt 4 (300.000 đ/m2) để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân...
Kính gửi: Quý Thầy, Cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi 05 Quyết định số 348, 349, 350, 3169, 2828 (file đính kèm) của Tổng Liên đoàn về việc: 1. Ban hành Quy chế "Giải thưởng 28/7" số...
Văn phòng Công đoàn kính gửi Thông báo số 179/CĐ-ĐHQG ngày 11/11/2021 về việc tổ chức tọa đàm khoa học góp ý dự thảo quy tắc ứng xử của cán bộ và giảng viên trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí...

Trang