Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 159/CĐ-ĐHQG ngày 22/10/2021 về việc cán bộ, viên chức, lao động đồng hành cùng thành phố hồi phục kinh tế và đảm bảo an toàn lao động với thông điệp "Sống...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 158/CĐ-ĐHQG ngày 22/10/2021 về việc chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2022. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 157/CĐ-ĐHQG ngày 22/10/2021 về việc hướng dẫn tiêu chí thi đua khen thưởng phong trào thi đua "Cán bộ, viên chức, lao...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 155/CĐ-ĐHQG ngày 20/10/2021 về việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Năm năm 2021. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 154/CĐ-ĐHQG ngày 20/10/2021 về việc tổ chức các hoạt động chăm lo tết Nhâm Dần 2022 cho cán bộ, viên chức, người lao...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 156/CĐ-ĐHQG ngày 21/10/2021 về việc tuyên truyền, vận động CBVC-LĐ tham gia bảo đảm an ninh, chính trị - trật tự an toàn...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 147/CĐ-ĐHQG ngày 12/10/2021 về việc động viên khen thưởng con đoàn viên công đoàn, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Thông báo số 146/CĐ-ĐHQG ngày 12/10/2021 về việc đăng ký gói cước, đường truyền Chương trình "Cùng con học trực tuyến". Trân trọng...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 144/CĐ-ĐHQG ngày 06/10/2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trân...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 142/CĐ-ĐHQG ngày 04/10/2021 về việc triển khai hoạt động SOS kỹ thuật. Trân trọng./.
Thực hiện Kế hoạch 138/CĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức chương trình “CÙNG CON HỌC TRỰC TUYẾN” (Gọi tắt Chương trình 138), Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 141/CĐ-ĐHQG ngày 01/10/2021 về chương trình “Gia sư trực tuyến”. Trân trọng./. Link: https://dvc.vst.mof.gov.vn/...

Trang