Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 93/CĐ-ĐHQG ngày 30/6/2021 về việc triển khai tổ chức Cuộc thi viết "Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân" và Cuộc thi...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 82/CĐ-ĐHQG ngày 15/6/2021 về việc tham gia cuộc thi viết về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân do Thành ủy TP.HCM tổ...
Kính gửi quý Thầy Cô Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cùng với cử tri cả nước, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn Thông báo số 78/CĐ-ĐHQG về Kết quả Hội thi "Tiếng hát CBVC-LĐ cấp ĐHQG-HCM" năm 2021. (có gửi đính kèm ) Căn cứ vào kết quả có 2 tiết mục...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn thông báo về việc chi cho công tác nhập liệu thông tin đoàn viên công đoàn vào phần mềm quản lý đoàn viên theo công văn 415/LĐLĐ-TC ngày 9/6/2021...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi các nội dung như sau: 1. Công văn số 76/CĐ-ĐHQG V/v phát động mô hình "Ngày thứ hai xanh", "Ngày thứ sáu xanh" và "Ngày chủ nhật xanh...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 75/CĐ-ĐHQG ngày 07/6/2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày GĐVN 28-6 năm 2021. (có gửi đính kèm). Lưu ý...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi các nội dung như sau: 1. Công văn số 71/CĐ-ĐHQG V/v hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ V (có gửi đính kèm 1980/ TLĐ...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 70/CĐ-ĐHQG ngày 04/6/2021 về việc hướng dẫn tổ chức xét chọn cán bộ công đoàn tiêu biểu, tuyên dương nhân kỷ niệm 70...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 69/CĐ-ĐHQG ngày 02/6/2021 về việc vận động ủng hộ tài chính mua vaccine (lần 2). (có gửi đính kèm). công văn trên sẽ...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 68/CĐ-ĐHQG ngày 31/5/2021 về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2021. (có gửi đính kèm). công văn trên sẽ được...
Công văn về cập nhập ĐVCĐ, IN THẺ ĐVCĐ và kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn VN
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn như sau: 1.Kế hoạch số 65/CĐ-ĐHQG ngày 26/5/2021 về việc kế hoạch đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm...

Trang