Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 120/CĐ-ĐHQG ngày 03/8/2021 về việc triển khai cổng thông tin tiếp nhận ý kiến  VC-LĐ về công tác phòng, chống...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 116/CĐ-ĐHQG ngày 02/8/2021 về việc vận động đoàn viên công đoàn, viên chức lao động tham gia hiến máu. Trân trọng./
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 113/CĐ-ĐHQG ngày 20/7/2021 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Trân...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Chương trình số 111/CĐ-ĐHQG ngày 19/7 /2021 về việc xây dựng nguồn lực Công đoàn ĐHQG-HCM giai đoạn 2020-2025. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 110/CĐ-ĐHQG ngày 14/7/2021 về hưởng ứng phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19” thực hiện Chỉ thị 16...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Lê Quang Đạo, đồng chí Võ Văn Tần (File đính kèm)....
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 107/CĐ-ĐHQG ngày 13/7/2021 về việc tổ chức chương trình "Cùng nhau vượt qua đại dịch Covid - 19" (có gửi đính kèm)....
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 103/CĐ-ĐHQG ngày 9/7/2021 về việc tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư do LĐLĐ TP triển khai (có gửi đính kèm...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 99/CĐ-ĐHQG ngày 6/7/2021 về việc triển khai hội thi "Tìm hiểu quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng" năm 2021 do...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Thông báo số 95/CĐ-ĐHQG ngày 05/7/2021 về việc thông báo kết quả hội thi "Gia đình cùng vượt qua đại dịch covid - 19" (có...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 93/CĐ-ĐHQG ngày 30/6/2021 về việc triển khai tổ chức Cuộc thi viết "Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân" và Cuộc thi...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 82/CĐ-ĐHQG ngày 15/6/2021 về việc tham gia cuộc thi viết về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân do Thành ủy TP.HCM tổ...

Trang