Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi công văn 17/CĐ-ĐHQG ngày 19/02/2019 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc triển khai các hoạt đ6ọng chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (file đính kèm).Trân trọng,
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 16/CĐ-ĐHQG ký ngày 18/02/2019 về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Thông báo số 15/CĐ-ĐHQG ký ngày 18/02/2019 về việc tổ chức Hội thi văn nghệ năm 2019. Trân trọng...
Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) về Báo cáo tình hình thực hiện Dự án 245 đến 01/2019. Trân trọng,
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 12/CĐ-ĐHQG ký ngày 22/01/2019 về việc tặng quà tết cho CBVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 05/CĐ-ĐHQG ký ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc góp ý dự thảo Luật Giáo dục (...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 04/CĐ-ĐHQG ký ngày 07 tháng 01 năm 2019 về nghe buổi nói chuyện về "Tôi lắng...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 232/CĐ-ĐHQG ký ngày 11 tháng 12 năm 2018 về việc xem vở kịch "Đời...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 231/CĐ-ĐHQG ký ngày 05 tháng 12 năm 2018 về việc tổ chức giải...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 220/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc tham gia chương...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Kế hoạch số 218/CĐ-ĐHQG ký ngày 12 tháng 11 năm 2018 về việc tổng kết hoạt động Công đoàn...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Thông báo số 216/CĐ-ĐHQG ngày 09/11/2018 về việc xét tặng bằng khen Công đoàn Giáo...

Trang