Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 138/CĐ-ĐHQG ngày 20/9/2021 về việc tổ chức chương trình "Cùng con học trực tuyến". Trân trọng./. Link đăng ký hỗ trợ học...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 135/CĐ-ĐHQG ngày 15/9/2021 về việc thống nhất quy trình, thủ tục bình chọn đoàn viên, cán bộ công đoàn xuất sắc và đoàn...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 133/CĐ-ĐHQG ngày 15/9/2021 về việc tuyên truyền cho cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở đường Hồ...
Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn kính gửi Hướng dẫn số 135/CĐ-ĐHQG ngày 15/9 /2021 về việc hướng dẫn dự toán năm 2022. Trân trọng./.
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi công văn số 131/QĐ-CĐĐHQG ngày 01/9/2021 về việc kết quả Hội thi "Tổ chức Công đoàn - Nghĩa tình mùa dịch"  Văn phòng Công...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Quyết định số 102/QĐ-CĐĐHQG ngày 07/7/2021 về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng trong tổ chức Công đoàn ĐHQG-HCM (sửa đổi,...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Quyết định số 4156 ngày 29 thang 8 năm 2021 về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà Trân...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi  Kế hoạch số 130/CĐ-ĐHQG ngày 25/8/2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các giải pháp cấp bách, phát huy sức mạnh toàn dân...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi  Công văn  số 129/CĐ-ĐHQG ngày 25/8/2021 về việc vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động tham gia Cuộc thi video clip...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi  Công văn  số 128/CĐ-ĐHQG ngày 25/8/2021 về việc phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "Mỗi đoàn viên Công đoàn là một...
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc điều trị y tế tại nhà gặp phải nhiều khó khăn. Nhằm kịp thời kết nối, hỗ trợ Quý Thầy, Cô cán bộ, công chức, viên chức ĐHQG-HCM đến đội ngũ bác sĩ...
Kính gửi: Quý thầy, cô.  Văn phòng Công đoàn kính gửi Thông báo số 121/CĐ-ĐHQG ngày 08/8/2021 về việc tổ chức hội thi "tổ chức công đoàn - Nghĩa tình mùa dịch". Trân trọng./.

Trang