Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Thông báo số 90/TB-BQLDA 245 ngày 20/12/2019 về các công việc đã thực hiện trong tháng 11 và 12/2019 để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. Trân...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 258/CĐ-ĐHQG ký ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc tham gia hiến máu ...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Lịch thi đấu bóng chuyền chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi các Thông báo đến quý Thầy, Cô và NGV. 1. Thông báo số 86/TB-BQLDA 245 ngày 15/12/2019 Thông báo lần 05 về việc nộp tiền Đợt 1 (300.000đồng/m2 - Tiền sử...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Kế hoạch số 256/CĐ-ĐHQG ký ngày 09 tháng 12 năm 2019 về việc tổ chức các hoạt động...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 254/CĐ-ĐHQG ký ngày 02 tháng 12 năm 2019 về việc đổi thẻ đoàn viên công...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Kế hoạch số 245/CĐ-ĐHQG ký ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức giải Bóng chuyền...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Hướng dẫn số 244/CĐ-ĐHQG ký ngày 25 tháng 11 năm 2019 về việc tuyên truyền Ngày hội Quốc...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 240/CĐ-ĐHQG ký ngày 18 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức tập huấn phần mềm quản...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Kế hoạch số 241/CĐ-ĐHQG ký ngày 18 tháng 11 năm 2019 về việc tổng kết hoạt động công...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV. 1. Thông báo số 69/TB-BQLDA 245 công tác lấy ý kiến Cán bộ, Giảng viên và Người góp vốn về chủ trương xin Thủ tướng Chính phủ...
Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi thông báo số 70/TB-BQLDA 245 ngày 09/10/2019 về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01: Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải...

Trang