Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Thông báo số 166/CĐ ĐHQG ngày 24/8/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tập huấn quy định về thu, chi, quản lý...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Hướng dẫn số 165/CĐ ĐHQG ngày 24/8/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2023.
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 157/CĐ ĐHQG ngày 08/8/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức tuyên dương “Người Cán bộ Công...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 158/CĐ ĐHQG ngày 08/8/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức Đại hội...
  Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô công văn số 159/CĐ-ĐHQG ngày 10/8/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc ủng hộ Quỹ "Mái ấm công đoàn" năm 2022....
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 131/CĐ ĐHQG ngày 14/7/2022 về việc tập huấn Quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 130/CĐ ĐHQG ngày 12/7/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Hướng dẫn số 129/CĐ ĐHQG ngày 11/7/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam -...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Hướng dẫn số 128/CĐ ĐHQG ngày 11/7/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện ...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 46/CĐ ĐHQG ngày 05/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc hưởng ứng cuộc thi viết Chính luận về bảo vệ...
Kính gửi: Quý Thầy Cô, Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 37/CĐ ĐHQG ngày 24/3/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn...
Kính gửi: Quý Thầy Cô,  Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 47/CĐ ĐHQG ngày 05/4/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Triển khai Hội thi Online “Tìm hiểu về công...

Trang