Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Thông báo số 64/CĐ-ĐHQG ký ngày 24 tháng 4 năm 2019 về việc tổ chức buổi báo cáo...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn vừa đăng tải lên web ( http://congdoan.vnuhcm.edu.vn ) Thông báo số 59/CĐ-ĐHQG ký ngày 12/4/2019 về việc tổ chức văn nghệ năm 2019. (có...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Kế hoạch số 58/CĐ-ĐHQG ký ngày 11 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện cuộc vận...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 56/CĐ-ĐHQG ký ngày 11 tháng 4 năm 2019 về việc báo cáo Sơ kết 05 năm thực...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Kế hoạch số 48/CĐ-ĐHQG ngày 05 tháng 4 năm 2019 về  tổ chức Tháng hành động về...
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Thông báo số 46/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/4/2019 về việc tổ chức Hội thi văn nghệ năm 2019. Trân trọng./.
Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 42/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/3/2019 về việc xét ttôn vinh, tuyên dương cán bộ công đoàn năm 2019....
Văn phòng Ban QLDA 245 trên trọng gửi Biên bản cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo, Công đoàn ĐHQG-HCM, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban Đại diện NGV vào ngày 23/2/2019 lđể cung cấp thông tin đến quý...
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy, cô thông báo số 32/CĐ-ĐHQG ngày 14 tháng 03 năm 2019 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.Trân...
Văn phòng Ban QLDA 245 gửi biên bản xác nhận giữa Ban QLDA 245 và Công ty Kinh doanh BDS Trí Minh về kết nối giao thông. Công đoàn ĐHQG-HCM để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp...
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi công văn 23/CĐ-ĐHQG ngày 27/02/2019 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc thông báo tổ chức tham quan, giao lưu học tập tại Trà Vinh nhân ngày 8.3. Trân trọng.
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi công văn 21/CĐ-ĐHQG ngày 25/02/2019 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tham gia cuộc thi "Duyên dáng áo dài Việt 2019" (file đính kèm).Trân trọng.

Trang