Skip to content Skip to navigation

Ban tổ chức

Sáng ngày 07/04/2016, tại Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM, Công đoàn ĐHQG-HCM phối hợp với Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ khai giảng lớp phương pháp nghiên cứu khoa học cho hơn 50 học viên là cán bộ...

Trang