Skip to content Skip to navigation

Đoàn đại biểu Công đoàn ĐHQG-HCM tham dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV

Trong hai ngày 19 và 20/4/2018, Đoàn đại biểu Công đoàn ĐHQG-HCM đã tham dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ  XV, nhiệm kỳ 2018 -2023, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Daon Dai bieu Cogn doan DHQG-HCM

Đoàn đại biểu Công đoàn ĐHQG-HCM tham dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Tại Đại hội, Đoàn đại biểu Công đoàn ĐHQG-HCM đã tham gia đóng góp ý kiến ở các tổ thảo luận nhằm đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt  Nam cho phù hợp với tình hình mới.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khoá XIV; đánh giá những kết quả đạt được của công tác công đoàn và phong trào CBNGNLĐ nhiệm kỳ 2013 – 2018; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công đoàn và phong trào CBNGNLĐ ngành Giáo dục nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ  2018 - 2023 gồm 36 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lâm Tường Thoại - Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành. Đồng chí Vũ Minh  Đức tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam.

Cong doan GDVN

Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt nam nhiệm kỳ 2018-2023

MINH CHÂU