Skip to content Skip to navigation

Thành lập Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Ngày 12/1, Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre (Phân hiệu ĐHQG) đã tổ chức hội nghị thành lập Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Tham dự Hội nghị có TS Hoàng Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHQG-HCM, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM; ThS Nguyễn Võ Hoàng Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường ĐH KHXH&NV; TS Hồ Thu Hiền - Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHQG, Bí thư Chi bộ 12; TS Phạm Huỳnh Minh Hùng - Phó Giám đốc Phân hiệu ĐHQG.

Hội nghị đã thông qua báo cáo quá trình vận động người lao động gia nhập công đoàn, tổ chức thành lập công đoàn cơ sở và báo cáo danh sách người lao động có đơn tự nguyện gia nhập công đoàn.

Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 đồng chí: Đồng chí Đặng Anh Phương (Phòng Đào tạo - Khoa học Công nghệ), Đ/c Lê Thị Kim Trúc (Phòng Tổ chức - Hành chính), Đ/c Lý Mỹ Tiên (Phòng Kế hoạch - Tài chính).

TS. Hồ Thu Hiền chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG

TS. Hồ Thu Hiền chúc mừng BCH Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHQG. Ảnh: Dương Trí Nhân

Bảo Khánh tổng hợp

(Theo website Phân hiệu ĐHQG)