Skip to content Skip to navigation

Tham dự Hội nghị giao ban công tác công đoàn của 2 Đại học Quốc gia, 3 Đại học Vùng và Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo được tổ chức tại Đà Nẵng

Ngày 26/5/2016, Đoàn cán bộ công đoàn Công đoàn ĐHQG-HCM đã có mặt tại Đà nẵng để tham dự Hội nghị giao ban công tác công đoàn của 2 Đại học Quốc gia, 3 Đại học Vùng và Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Đà Nẵng. Đây là hoạt động truyền thống của 2 Đại học Quốc gia, 3 Đại học Vùng và Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo được tổ chức hằng năm và luân phiên thường niên.

 

0DN

Đồng chí Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu chào mừng tại hội nghị. ảnh: www.udn.vn

Hội nghị là dịp để các tổ chức công đoàn các đơn vị đánh giá lại hiệu quả của các mặt hoạt động công đoàn trong năm qua và thảo luận về những mục tiêu, định hướng hoạt động trong thời gian tới để hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực và gắn bó hơn việc chăm lo đồi sống vật chất và tinh thần của CBVC-NLĐ; đồng thời đây cũng là dịp để cán bộ công đoàn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác cũng như học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở.

 

1DN

             Toàn cảnh Hội nghị 2 ĐHQG 3 ĐHV và Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm nay, Công đoàn Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn với chủ đề “Vai trò của Công đoàn trong việc nâng cao đời sống văn hóa cho CBVC và người lao động”. Về tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các đồng chí là thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam; lãnh đạo công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

3DN

         Nghi thức trao cờ luân phiên cho Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo .ảnh:www.udn.vn

Tham dự Hội nghị năm nay, đoàn đại biểu Công đoàn ĐHQG-HCM gồm có 30 đồng chí là thành viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQG-HCM, Chủ tịch và thành viên Ban chấp hành các CĐCS trực thuộc do đồng chí Lâm Tường Thoại – Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM làm Trưởng đoàn. Tại Hội nghị, Công đoàn ĐHQG-HCM đã đóng góp tham luận về “Vai trò Công đoàn cơ sở trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần cho cán bộ viên chức và người lao động” do (đồng chí Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch CĐCS Trường ĐH KHXH&NV trình bày). Tham luận nêu bật vai trò của việc nắm bắt các đặc thù của công đoàn cơ sở, biết tận dụng thế mạnh của các thành viên ban chấp hành trong các mảng công tác, đặc biệt là khả năng phát huy sự phối hợp đồng bộ giữa các ban (Chuyên môn, Văn thể, Nữ công) trong việc tìm kiếm ý tưởng và tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức thẩm mỹ và đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của CBVC-NLĐ trong toàn Trường. Các kinh nghiệm được chia sẻ trong tham luận đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự Hội nghị,

 

5DN

 

                       Đoàn Đại biểu Công đoàn ĐHQG-HCM tham dự Hội nghị 

Hội nghị đã diễn ra trong không khí cởi mở trên tinh thần cầu thị học hỏi, giao lưu chia sẻ thông tin giữa các đại diện các tổ chức công đoàn. Kết thúc Hội nghị,  Công đoàn Đại học Đà Nẵng đã trao cờ luân phiên đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban năm 2017 cho Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

Ngô Mỹ Hương