Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả cuộc thi sáng tác đoạn phim ngắn về hoạt động Công đoàn

Căn cứ Thông báo số 60/CĐ-ĐHQG ngày 10/3/2023 của Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về tổ chức cuộc thi sáng tác đoạn phim ngắn về hoạt động Công đoàn; Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM công bố kết quả cuộc thi, cụ thể như sau:

STT

ĐƠN VỊ

KẾT QUẢ

1

CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM

Giải Nhất

2

CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Giải Nhì

3

CĐCS Trường Đại học Bách Khoa

Giải Ba

4

CĐCS Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Giải Ba

5

CĐCS Trường Đại học Quốc tế

Giải Khuyến khích

6

CĐCS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Giải Khuyến khích

7

CĐCS Trung tâm Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Ban Nữ công)

Giải Khuyến khích

8

CĐCS Khu Công nghệ Phần mềm

Giải Khuyến khích

9

CĐCS Trường Đại học Quốc tế (Công đoàn Bộ phận 8)

Giải Khuyến khích

10

CĐCS Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Giải Khuyến khích

11

CĐCS Viện Môi trường và Tài nguyên

Giải Khuyến khích