Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 70/TB-BQLDA 245 ngày 09/10/2019 về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi thông báo số 70/TB-BQLDA 245 ngày 09/10/2019 về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01: Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F) thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV.

Trân trọng./.