Skip to content Skip to navigation

Biên bản cuộc họp toàn thể quý Thầy, Cô và NGV ngày 21/7/2019.

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp toàn thể quý Thầy, Cô và NGV ngày 21/7/2019 tại Hội trường Trần Chí Đáo để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được biết.

Trân trọng./.