Skip to content Skip to navigation

Thông báo mời thầu gói thầu 01 của Dự án 245

Văn phòng Ban QLDA 245 thông báo mời thầu gói thầu 01: thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh vỉa hè (trừ đường H và F) của Dự án 245 để cung cấp thông tin đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn được biết.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: