Skip to content Skip to navigation

Về việc xin Thủ tướng cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng 5,5 ha đất

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng Thông báo về việc xin Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng 5,5ha đất Chung cư thành thương mại và Phiếu lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và NGV.

Trân trọng./.

P/S: Ban QLDA 245 gửi kèm file thông báo và Phiếu lấy ý kiến.