Skip to content Skip to navigation

Về việc tham dự Hội thi "An toàn - Vệ sinh viên giỏi" và tiếp tục thực hiện chỉ thị 03

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô một số nội dung sau:
1. Công văn số: 17/CĐ-ĐHQG ký ngày 3/3/2016 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2016.
2. Công văn số: 29/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/3/2016 về việc tham dự Hội thi "An toàn - Vệ sinh viên giỏi" cấp Thành phố lần thứ X năm 2016.
Trân trọng./.

 


Tập tin đính kèm: ve viec tham du hoi thi an toan ve sinh vien gioi.pdf
Tập tin đính kèm: cv ve viec tiep tuc thuc hien chi thi 03.pdf
Tập tin đính kèm: mau dang ky hoi thi an toan ve sinh gioi.pdf