Skip to content Skip to navigation

Triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công ty Cổ phần FPT

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
 
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM xin thông báo quý Thầy/Cô nội dung triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Công ty Cổ phần FPT.
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: CV 160.pdf