Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc xét tham gia chương trình "Mái ấm đoàn viên"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Công văn số 168/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/11/2016 về việc Xét tham gia chương trình "Mái ấm đoàn viên".

Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: CV XET THAM CHUONG TRINH MAI AM DOAN VIEN.pdf