Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn xây dựng Dự toán tài chính Công đoàn cơ sở năm 2017

Văn phòng​ xin thông báo công văn số 176/CĐ-ĐHQG về việc hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2017 (nội dung chi tiết theo file đính kèm)
 
Thời gian nộp hồ sơ báo cáo dự toán 2017 về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước 22/11/2016.
 
Trân trọng./.
 
Lưu ý năm nay có nhiều điểm khác so với năm 2016 là: 
"giảm 10% chi hành chính và 10% chi phong trào tại các cấp công đoàn trên toàn quốc", cách tính thu kinh phí và đoàn phí công đoàn.
 

Tập tin đính kèm: HUONG DAN XAY DUNG DU TOAN CONG DOAN CO SO NAM 2017.pdf
Tập tin đính kèm: CÁCH HẠCH TOÁN.docx
Tập tin đính kèm: GIAM CHI CDCS.pdf