Skip to content Skip to navigation

Đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 155/CĐ-ĐHQG ký ngày 18/10/2016 về việc phát động đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung. 
 
Thời gian nhận đóng góp của các đơn vị đợt 1: 
trước ngày 31/10/2016 tại Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM.
 
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: DONG GOP UNG HO DONG BAO BI LU LUT.pdf