Skip to content Skip to navigation

Tin tức & sự kiện

Ngày 28/2/2014, tại ĐHQG-HCM, Khối thi đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội (Khối) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Khối nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2013 và triển...
Ngày 29/10/2013, Đoàn công tác của Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Hội đồng Chính sách) do GS.TS. Hoàng Văn Phong - Chủ tịch, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về KH&CN làm...
Ngày 31/10/2013, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ công bố Quyết định Số 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc ĐHQG-HCM. Theo đó, TS Nguyễn Đức Nghĩa được tái bổ nhiệm giữ chức...
Ngày 29/10/2013, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật. Theo đó, TS. Lê Tuấn Lộc – Trưởng khoa Khoa Kinh tế Đối ngoại Trường ĐH Kinh tế -...
Ngày 28/10/2013, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định số 1212/QĐ-ĐHQG-TCCB của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế. Theo đó, TS. Hồ Nhựt Quang - Trưởng khoa Quản...
Nằm trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực quản trị đại học ĐHQG-HCM” thuộc Nhóm Chiến lược 1, Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2011-2015, từ ngày 7-25/10/2013, ĐHQG-HCM đã phối...

Trang