Skip to content Skip to navigation

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Thực hiện Kế hoạch công tác Ủy ban Kiểm tra (UBKT) năm 2022, từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 07 tháng 10 năm 2022, UBKT Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện đợt 1 năm 2022 tại 13 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, gồm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Quốc tế, Công đoàn Cơ quan, Khoa Y, Khoa Chính trị Hành chính, Thư viện Trung tâm, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Trung tâm Thể dục thể thao, Trường Phổ thông Năng khiếu, Viện Công nghệ Nano.

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy mặc dù trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song hầu hết các CĐCS đều thực hiện tốt công tác trích nộp kinh phí Công đoàn. Việc trích chuyển kinh phí CĐCS được thực hiện kịp thời đã tạo sự chủ động về tài chính cho CĐCS. CĐCS thực hiện chi tiêu cơ bản đảm bảo quy định về thủ tục tài chính Công đoàn; việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được các CĐCS phối hợp với Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai kịp thời, đúng quy định; chủ động tham gia, phối hợp với đơn vị chuyên môn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cũng từ kết quả kiểm tra, giám sát, cho thấy hoạt động Công đoàn đã được Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc quan tâm nhiều hơn, thực hiện đúng theo các quy định như: công tác quản lý văn bản, thông tin báo cáo, phần mềm quản lý đoàn viên Công đoàn, việc sử dụng tài chính Công đoàn, việc phân công nhiệm vụ, xây dựng các quy chế hoạt động theo đúng quy định đã được thực hiện nghiêm túc.

Việc chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; các cấp Công đoàn nắm chắc hơn tình hình thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ cơ sở; nắm thực tế đời sống, lao động, việc làm, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; từ đó kịp thời kiến nghị, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động có biện pháp thực hiện ngày càng tốt hơn các quy định của Đảng và Nhà nước. Việc giải quyết chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt hơn; việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động ngày càng đi vào nề nếp. Sự nỗ lực của các cấp Công đoàn trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát thực sự là nhân tố tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần nâng cao chất lượng thực thi pháp luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQG-HCM sẽ tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội…; việc thực hiện Nghị định 145 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; việc thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể…qua đó giúp Công đoàn cơ sở phối hợp với đơn vị chuyên môn thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn nữa chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động với mục tiêu đảm bảo quyền lợi, phúc lợi tốt hơn cho người lao động./.

Tin bài: TQT

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Hình 1: Kiểm tra CĐCS Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Hình 1: Kiểm tra CĐCS Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Hình 2: Kiểm tra CĐCS Khoa Y

Hình 2: Kiểm tra CĐCS Khoa Y

Hình 2: Kiểm tra CĐCS Khoa Y

Hình 3: Kiểm tra CĐCS Khoa Chính trị - Hành chính

Hình 3: Kiểm tra CĐCS Khoa Chính trị - Hành chính

Hình 3: Kiểm tra CĐCS Khoa Chính trị - Hành chính

Hình 3: Kiểm tra CĐCS Khoa Chính trị - Hành chính

Hình 4: Kiểm tra CĐCS Trường Đại học Quốc tế

Hình 4: Kiểm tra CĐCS Trường Đại học Quốc tế

Hình 5: Kiểm tra CĐCS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hình 5: Kiểm tra CĐCS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hình 6: Kiểm tra CĐCS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Hình 6: Kiểm tra CĐCS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên