Skip to content Skip to navigation

Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin: Đại hội điểm Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng 12/10/2022, Công đoàn bộ phận Phòng Công tác sinh viên – Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn thanh niên thuộc Công đoàn Trường ĐH Công nghệ Thông tin tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Bộ phận, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đoàn Chủ tịch đang điều hành đại hội

Đoàn Chủ tịch đang điều hành đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn bộ phận có đồng chí Nguyễn Đình Khương - ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường; đồng chí Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng.

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn bộ phận; báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Công tác sinh viên – Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn thanh niên Trường nhằm tổng kết đánh giá phong trào và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, nêu bật những thành tích đã đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, yếu kém, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới, đồng thời phát huy trí tuệ tập thể, tiến hành thảo luận, bàn bạc với tinh thần dân chủ, bầu ra BCH nhiệm kỳ mới đầy đủ phẩm chất, năng lực, đưa hoạt động Công đoàn tiến lên một bước mới.

Toàn cảnh đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027

Toàn cảnh đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027

Đại diện Công đoàn Trường tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại diện Công đoàn Trường tặng hoa chúc mừng đại hội

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Trường, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận, bàn bạc các giải pháp để hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới đề ra. Các hoạt động Công đoàn đã tạo điều kiện cho các đoàn viên giữ được mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại hội cũng phân tích và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Công đoàn, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu hàng năm trong nhiệm kỳ 2022- 2027. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Trường ĐH Công nghệ Thông tin, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Công đoàn ĐHQG-HCM chỉ định Công đoàn Trường ĐH Công nghệ Thông tin là một trong hai Công đoàn đại hội điểm trong khối ĐHQG-HCM, nhiệm kỳ 2022-2027.

Công đoàn bộ phận chụp hình lưu niệm

Công đoàn bộ phận chụp hình lưu niệm

Tin: Q.D