Skip to content Skip to navigation

Trao chứng nhận “Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở và xây dựng kế hoạch quản lý công việc hiệu quả”

Ngày 11/8, Công đoàn ĐHQG-HCM đã tổ chức tổng kết và trao giấy chứng nhận cho gần 70 cán bộ công đoàn ĐHQG-HCM hoàn thành lớp “Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở và xây dựng kế hoạch quản lý công việc hiệu quả”. ThS Lâm Tường Thoại - Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, ThS Hồ Nguyên Nhật Tiên - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo -Nghiên cứu quản trị ĐHQG-HCM tham dự.

Lớp học được tổ chức trong 2 ngày: 21/7 và 11/8. Trong đó, vào ngày 21/7, báo cáo viên ThS Nguyễn Thị Lan Đan - Viện Đào tạo -Nghiên cứu quản trị ĐHQG-HCM đã trình bày chuyên đề về văn hóa công sở gồm: những vấn đề chung về văn hóa và văn hóa công sở, cách xây dựng văn hóa trong tổ chức, những nguyên tắc, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong công vụ. Ngày 11/8, báo cáo viên ThS Phan Ngọc Tú - Viện Đào tạo-Nghiên cứu quản trị ĐHQG-HCM đã trao đổi các nội dung về xây dựng kế hoạch quản lý công việc khoa học và các kỹ năng cần có trong quản lý công việc như: kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản trị công việc và thời gian, kỹ năng giải quyết xung đột trong thực thi công vụ, kỹ năng tổ chức công việc và phối hợp giữa các bộ phận trong đơn vị.

Tham gia lớp học, các học viên đã nhiệt tình trao đổi và giải quyết các tình huống thực tế. Gần 70 học viên tham gia và hoàn thành lớp bồi dưỡng được Viện Đào tạo -Nghiên cứu quản trị ĐHQG-HCM được cấp giấy chứng nhận.

Nhã Uyên

Hình1: học viên tham dự lớp tập huấn

Hình1: học viên tham dự lớp tập huấn

Hình1: học viên tham dự lớp tập huấn

Hình 2: Báo cáo viên ThS Nguyễn Thị Lan Đan - Viện Đào tạo -Nghiên cứu quản trị ĐHQG-HCM

Hình 2: Báo cáo viên ThS Nguyễn Thị Lan Đan - Viện Đào tạo -Nghiên cứu quản trị ĐHQG-HCM

Hình 3: Chụp ảnh lưu niệm với báo cáo viên

Hình 3: Chụp ảnh lưu niệm với báo cáo viên

Hình 4: Trao giấy chứng nhận cho học viên tham gia đầy đủ lớp học

Hình 4: Trao giấy chứng nhận cho học viên tham gia đầy đủ lớp học

Hình 5: Chụp ảnh lưu niệm tổng kết lớp học

Hình 5: Chụp ảnh lưu niệm tổng kết lớp học